Advent u Maloj sceni

Uživajte u sjajnim predstavama nakon kojih djeci dolazi Sv. Nikola ili Djed Mraz koji na svojim saonicama koje vuku sobovi nosi darove.

Like & Share

Kada?

30.11.2019. – 22.12.2019.

Više informacija

"Kraljevna na zrnu graška i Sv. Nikola"

30.11.2019. u 10:00 i 17:00
01.12.2019. u 10:00 i 17:00
02.12.2019. u 10:00 i 17:00
06.12.2019. u 18:00
07.12.2019. u 10:00, 12:00 i 17:00
08.12.2019. u 10:00 i 17:00
15.12.2019. u 10:00 i 17:00

"Kraljevna na zrnu graška i Djed Mraz"

14.12. u 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00

Predstave su namijenjene djeci od 3 godine naviše.