Novogodišnja smjena straže s konjima

Novogodišnja smjena straže s konjima koju izvodi Počasna satnija Kravat pukovnije.

Like & Share

Kada?

01.01.2020. u 12 sati

Više informacija